SURADNICI

 

EKSPERTI NA PROJEKTU - POLITIKE I PRAVILNICI

 

Prof. dr. sc. Siniša Rodin

Prof. dr. sc. Alan Uzelac

Prof. dr. sc. Tamara Perišin

Doc. dr. sc. Anamarija Musa

Doc. dr sc. Hano Ernst

Doc. dr. sc. Viktor Gotovac

Prof. dr. sc. Ivana Gregurev

Doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Dr. sc. Snježana Vasiljević

Mr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička

Marta Dragičević Prtenjača, dipl. iur.

Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Aleksandar Maršavelski, dipl. iur.

 

EKSPERTI NA PROJEKTU – ISTRAŽIVANJE O NEPRIHVATLJIVIM PONAŠANJIMA


Prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović

Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić

Prof. dr. sc. Meri Tadinac

Prof. dr. sc. Duško Sekulić

Prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer  

 

EKSPERTI NA PROJEKTU - IZRAĐIVANJE I ODRŽAVANJE WEB APLIKACIJA


Doc. dr. sc. Mario Dumančić

Mladen Vedriš, dipl. ing.

Miro Mačinković, dipl. ing.