Partneri na projektu

SVEUČILIŠTE U SPLITU (svi kontakti dostupni su na www.unist.hr)

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU (svi kontakti dostupni su na www.unios.hr)

SVEUČILIŠTE U RIJECI (svi kontakti dostupni su na www.uniri.hr)

Studentska udruga Sveučilišta u Zagrebu PRAVNIK

(svi kontakti dostupni su na WEB stranici www.pravnik.hr)

Studentska udruga Sveučilišta u zagrebu eSTUDENT (www.estudent.hr)

Studentska udruga ELSA (www.elsa-zagreb.hr)