Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem unapređenja akademskog integriteta

(Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Preventing Discrimination and Corruption aimed at improving Academic Integrity)

O PROJEKTU

Rektorat Sveučilišta u Zagrebu je u svibnju 2011. započeo sa provođenjem projekta Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem unapređenja akademskog integritetakoji se financira iz sredstava IPA 2008 kroz 24 mjeseca.

Cilj projekta je razviti i implementirati pravni okvir na Sveučilištu u Zagrebu koji će omogućiti suzbijanje neprihvatljivih, odnosno nedopuštenih ponašanja u akademskoj zajednici te uspostaviti sustav preventivnih mjera primarno kroz edukacijske aktivnosti.

Kako bi se razvio takav složeni sustav u okviru projekta provedene su dvije ankete o neprimjerenim, odnosno nedopuštenim oblicima ponašanja (na zaposlenicima i studentima Sveučilišta u Zagrebu), izrađuju se smjernice (politike) za suzbijanje i preveniranje diskriminacije, korupcije, seksualnog uznemiravanja, mobinga, plagiranja, sukoba interesa i sukoba obveza te razvoju etičkih standarda pri provođenju istraživanja na ljudima i životinjama.

Pravni okvir uređuje se polazeći od rezultata provedenih anketa i smjernica, a svoju inspiraciju crpi u međunarodnim i nacionalnim preporukama za borbu protiv navedenih pojava. Pri izradi pravnog okvira oslanjamo se na komparativne akte, nacionalno zakonodavstvo te interne sveučilišne akte i akte naših sastavnica.

Osim razvoja pravnog okvira, posebna će se pozornost posvetiti i edukativnim kampanjama (treninzi, radionice i seminari) kroz koje ćemo nastojati podići razinu svijesti svih članova akademske zajednice o problemima koje sa sobom donose korupcija, diskriminacije i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja. Cilj nam je educirati akademsku zajednicu o načinima na koje te pojave možemo prevenirati i izbjeći. Radimo i set edukativnih filmova kojima ćemo zorno prikazati određene vrste nepoželjnih ponašanja i njihovu štetnost za naše studente i zaposlenike te kako valja ispravno postupati u nekim od spomenutih situacija. U planu je da zaposlenici i svi studenti koji upisuju prvu godinu studija pogledaju spomenute filmove. Nadamo se da ćemo putem edukativnih kampanja doprinjeti prevenciji neželjenih pojava u akademskoj zajednici.

Kako bi se osigurala održivost akcija provedenih i osmišljenih tijekom projekta, projektom je predviđeno i osnivanje Odjela za promociju i zaštitu etičkih principa na Sveučilištu u Zagrebu koji će nastaviti daljnje aktivnosti vezane uz jačanje akademskog integriteta, pružati logističku pomoć Etičkom savjetu, provoditi periodične ankete, inicirati i pratiti razvoj standarada u području etičnosti na Sveučilištu, a prema potrebi pružati i izravnu pomoć članovima akademske zajednice prilikom prijave pojave korupcije i diskriminacije te kršenje etičkih principa na Sveučilištu, kao i razvijati suradnju i povezivanje s partnerskim sveučilištima i državnim tijelima u cilju usvajanja primjera dobre prakse.