Istraživanje

Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem unapređenja akademskog integriteta

(Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Preventing Discrimination and Corruption aimed at improving Academic Integrity